Boligmassens betydning for huslejeprisen

Hvad betyder antallet af boliger for huslejeprisen? Det handler om udbud og efterspørgsel.

Boligmassens betydning for huslejeprisen

Boligmassen refererer til det samlede antal boliger inden for et bestemt område. I denne artikel tager vi afsæt i boligmassen i København som eksempel, og som angiveligt udgør omkring 336.000 boliger.

Hvad betyder boligmasse?

Dette omfatter alle typer boliger - lejligheder, rækkehuse, parcelhuse, villalejligheder osv. - der findes i København. Det tager både ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger i betragtning. Disse tal kan variere en smule, afhængigt af den kilde, der citeres. I begyndelsen af 2021 rapporterede Københavns Kommune eksempelvis en boligmasse på 330.492 enheder.

Boligmassen er en vigtig indikator for mange aspekter af byudvikling og planlægning, herunder planlægning af infrastruktur, offentlig transport, uddannelsesfaciliteter samt sundheds- og ældrepleje.

Samtidig spiller boligmassen en rolle i at opretholde en balance mellem udbud og efterspørgsel på boligmarkedet. For eksempel, hvis efterspørgslen efter boliger (og herunder lejeboliger) overstiger udbuddet, kan det føre til stigende boligpriser og huslejepriser, hvilket kan gøre det problematisk for lavere indkomstgrupper at finde passende og overkommelig bolig.

Boligmassens indflydelse på huslejeprisen

Prisen på lejeboliger drives af grundlæggende økonomiske principper, særligt udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen overstiger udbuddet - det vil sige, når flere mennesker ønsker at bo i en bestemt region end det nuværende antal tilgængelige boliger kan rumme - kan det forårsage en stigning i huslejepriserne[5%5E]. Omvendt kan et overskud af ledige boliger i et område sænke huslejepriserne, da udlejere kan være mere fleksible for at tiltrække lejere.

Derudover påvirker andre faktorer også huslejepriserne

For eksempel har boligens beliggenhed, alder, type og størrelse indflydelse på lejeprisen.

Ganske overordnet kan det siges således: Boligmassens størrelse kan generelt have en indflydelse på huslejeprisen, men mange andre faktorer spiller ind på fastsættelsen af huslejen. Ikke mindst områdets popularitet, lejeboligens stand og ejermarkedets udvikling og inddirekte påvirkning af huslejepriserne.

For at opretholde byens attraktivitet og livskvalitet, er det i Københavns interesse at sikre et varieret udbud af tidssvarende boliger. Derfor er dyrkelse af en sund boligmasse en vigtig del af byens langsigtede udviklingsstrategi.

Læs mere:

  1. Københavns Kommune: Center for Økonomi Økonomiforvaltningen.
  2. Københavns Kommuneplan.
Senest opdateret:
19.9.2023
Få hjælp
Er du udlejer og skal fastsætte din husleje?
Vi har skabt en guide til dig, som hjælper dig igennem alle dine overvejelser. Lejeloven i Danmark angiver helt specifikke krav og huslejenævnets anvisninger er vigtige.
Fastsæt husleje

Læs også

Vi er en 100% gratis service. Lær alt hvad du har brug for, når du skal sætte din egen husleje som udlejer eller vurdere, om din husleje er fair som lejer.