100% gratis for lejere & udlejere af lejligheder, byhuse og huse

Alt du skal vide om husleje, når du lejer eller udlejer en lejebolig

Lær hvordan du fastsætter en retfærdig pris, forstå hvad der inkluderes i huslejen, og vær opmærksom på hvad både udlejere og lejere kan gøre, hvis betalinger fra lejere udebliver eller er forsinket. 100% gratis.
56%
af alle lejligheder i København er lejelejligheder.
87%
af alle udlejere er i tvivl om, hvad de skal fastsætte deres husleje til.
13.500kr.
tages der i gennemsnit i husleje blandt privatudlejede lejligheder i København.
100%
gratis hjælp finder du her på siden. Vi hjælper dig hele vejen som lejer og udlejer.

Populære artikler

Vi er en 100% gratis service. Lær alt hvad du har brug for, når du skal sætte din egen husleje som udlejer eller vurdere, om din husleje er fair som lejer.
Se alle artikler

Hvad siger lejeloven?

Hvad siger lejeloven om huslejefastsættelsen? Hvad må rent faktisk lovligt være omfattet af huslejen og hvad skal holdes uden for denne?

Dette må dækkes af huslejen

Dette må IKKE dækkes

Grundlejen for brugen af boligen.
Aconto vand (afregnes som forbrug)
Hvis enkeltværelser: varmeforbrug
Aconto varme (afregnes som forbrug)
Hvis enkeltværelse: elforbrug
Aconto el (afregnes som forbrug)
Parkeringsplads eller garage, hvis en del af aftalen.
Ydelser som ikke er omfattet af aftalen.

Hvordan fastsættes husleje typisk i Danmark?

Ifølge en rapport fra Landsbyggefonden er der fem kernefaktorer, der bestemmer huslejeprisen for boligudlejning og lejeboliger i Danmark.

Beliggenhed

I områder med høj efterspørgsel, såsom København og det omkringliggende område, er huslejen ofte højere sammenlignet med områder med lavere efterspørgsel, som Vest- og Sydjylland1. Vi anbefaler altid at evaluere dine behov og præferencer nøje. Husk på, at placeringen ikke kun handler om huslejepriser, men også om livskvalitet, tilgængelige services og kulturelle oplevelser.

Lejlighedsstørrelse

Huslejen er direkte proportional med størrelsen på lejligheden. Større lejligheder har højere husleje. Vi råder dig altid til at overveje, hvor meget plads du virkelig har brug for - ønsker du et ekstra gæsteværelse, eller kan du nøjes med en hyggelig krog til dine venner, når de kommer på besøg?

Lejlighedens stand

Huslejeprisen påvirkes af lejlighedens stand. En lejlighed, der er i fremragende stand, nyligt renoveret og har moderne faciliteter, vil være dyrere end en lejlighed, der er gammel og nedslidt. Vi foreslår her at overveje dine præferencer og livsstil - er du okay med charmen ved en ældre bygning, eller søger du det blanke og nye?

Lejekontraktens type

Huslejen kan variere afhængigt af lejekontraktens type, for eksempel kan korttidsleje have en højere husleje sammenlignet med langtidsleje. Vi anbefaler altid at læse din lejekontrakt nøje, og hvis du har spørgsmål, så spørg!

Lejers indkomst og kreditvurdering

Udlejeren kan også basere huslejen på lejers indkomst og kreditvurdering. Hvis de har en højere indkomst og en god kreditvurdering, kan de muligvis forhandle en lavere husleje. Vi råder dig til at være åben og ærlig med din udlejer omkring disse faktorer.

Vi vil gerne understrege, at disse ikke er de eneste faktorer, der bestemmer huslejen for boliger i Danmark. Andre faktorer som markedsvilkår, huslejenævnsafgørelser, rådighed og udbud og efterspørgsel kan også spille en rolle.

Hvad med være omfattet af huslejen?

Lejeloven i Danmark regulerer forholdet mellem udlejer og lejer. I forhold til huslejefastsættelse, er der regler om, hvad der må inkluderes i huslejen, og hvad der skal holdes uden for denne.

Ifølge lejeloven må huslejen kun omfatte følgende:

  1. Grundlejen, som er den grundlæggende leje for brugen af boligen.
  2. Aconto-betaling for varme og vand, hvis dette ikke er individuelt afregnet.
  3. Aconto-betaling for fællesantenne og internet, hvis dette er en del af udlejningsaftalen.
  4. Andre ydelser, der er direkte knyttet til brugen af boligen, f.eks. parkeringsplads eller garage, hvis det er en del af aftalen.

Det er vigtigt at bemærke, at udgifter til forbrug af el, gas, varmt vand og lignende normalt skal betales direkte af lejeren ud over huslejen.

Alt andet, som f.eks. depositum og eventuelle gebyrer for oprettelse af lejekontrakt, må ikke inkluderes i huslejen og skal holdes uden for denne. Disse beløb skal normalt betales separat af lejeren og er underlagt specifikke regler og begrænsninger i lejeloven.